kkkkkk
mmmmmm mmm
iiiiiiii
Op Initiative vun der Chorale Ste Cécile Réiser-Crauthem gouf den 11. Juli 1996 an der Gemeng Réiser e Kannerchouer gegrënnt deen de Numm krut “Réiserbänner Wisepiipserten asbl”. D’Associatioun huet sech zum Zil gesat, fir ënnert de Kanner d’Wëssen an de Gefalen um Gesank ze verbreeden. Duerch intressant Prouwen a verschidden Optrëtter viru Publikum soll d’Freed un der Musek an um Gesank bei de Kanner erwecht an erhale bleiwen. An der Generalversammlung vum 23. Oktober 2004 gouf de Chouer dunn ëmgedeeft an “Kanner- a Jugendchouer Réiserbänner Wisepiipserten”. Esou hoffe mir, deene méi Groussen ënnert eise Sängerinnen a Sänger en eventuelle Wiessel an eng Erwuessene-Chorale méi einfach ze maachen. Eise Kanner- a Jugendchouer ass säit dem 30. Januar 1997 Member vun der “Entente des Clubs et Associations de la Commune de Roeser” a säit dem 14. Februar 1997 Member vun der UGDA. Mir hun ongeféier 30 Sänger a Sängerinnen.   Dirigent vum Kanner- a Jugendchouer ass fir de Moment den Daniel Mujzer.  
E klengen Historique